Pořadatelské služby Kladensko

Nejen hokej, který k městu Kladno neodmyslitelně patří, ale i jiné sportovní či kulturní akce potřebují pořadatelské služby, které Vám v Kladně a okolí zajistí níže uvedené bezpečnostní agentury. 

Ať už pořádáte velkou nebo malou akci, soukromou nebo veřejnou, pořadatelské služby Vám vždy zajistí bezpečnost a klidný průběh celé akce. Zamezí výtržnictví, fyzickému násilí a poškozování majetku na dané akci.

Pořadatelské služby a jejich činnost

Činnost pořadatelské služby zahrnuje např. organizaci návštěvníků, kontrolu účastníků, ostrahu šaten, kontrolu a azamezení vnášení nepovolených předmětů, podávání základních informací, atd. Každá organizovaná činnost je specifická a potřebuje jiné pořadatelské služby. Proto je vždy na klientech, aby si předem určili a sjednali potřebné služby pro uspořádání akce.   

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha se zaměřuje na kontrolu venkovních i vnitřních prostor, parkovišť nebo přilehlých oblastí. Pracovníci fyzické ostrahy vykonávají pravidelnou kontrolu předem stanovených míst třeba i za doprovodu vycvičeného psa nebo v případě potřeby i ozbrojeného doprovodu.

Ochrana osob

Při zabezpečování akcí se bezpečnostní agentury nezaměřují jen na ostrahu majetku, ale především na ochranu osob. Ochrana osob je vždy prováděna diskrétně, na profesionální úrovni a především tak, aby účastníci akce nebyli omezováni. Ochrana VIP osob může být za účasti jednoho nebo vícero členů ochranky, kteří jsou prověření, fyzicky zdatní, mohou vlastní zbrojní průkaz a jsou připraveni řešit nenadálé situace. 

Kažká akce je specifická a žádá si i svůj styl

Pracovníci pořadatelské služby mohou zabezpečovat akce např. ve stejnokroji, v civilním oblečení nebo komunikovat v cizím jazyce, záleží na charakteru dané akce a požadavcích zákazníka.

Pořadatelské služby přenechte profesionálům

Není lehké zabezpečit akci tak, aby proběhla v klidu a pohodě. Bezpečnostní agentury ve městě Kladno mají potřebné zkušenosti a nezbytné organizační schopnosti, které ve svém oboru využívají a aplikují. I sebelepší akce může v konečném důsledku dopadnout tragicky, pokud není dobře a kvalitně zajištěná.

Pořadatelské služby pro potřeby náhradního plnění

Pokud si objednáte jakoukoliv službu pro zabezpečení své akce, můžete toho využít i pro potřeby náhradního plnění a splnit tak jednu z možností zákonné povinnosti. Některé bezpečnostní agentury uvedené na těchto stránkách jsou oprávněným poskytovatelem náhradního plnění.


Kontakt

Jiráskova 2042
256 01 Benešov

tel.: (+420) 318 404 329
e-mail: benesov@diseven.cz
web: www.diseven.cz

D.I.SEVEN, a.s. Kladno

Tato bezpečnostní agentura je na českém trhu od roku 1995 a působí i na zahraničním trhu. Patří mezi profesionální bezpečnostní agentury a poskytuje kompletní bezpečnostní služby jako ochrana osob a majetku, ostraha objektů, také zajistí zabezpečení akcí, pořadatelské služby atd.

Kontakt

Jiráskova 2042
256 01 Benešov

tel.: (+420) 318 404 329
e-mail: benesov@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Kladno

Tato dceřiná společnost D.I.SEVEN, a.s. poskytuje služby pro celkové zabezpečení akcí, včetně např. úklidových služeb před konáním a po skončení akce. Bezpečnostní i úklidové služby je vykonávány vysoce proškolenými pracovníky, u fyzické ostrahy je školení nutné před každou akcí zvlášť v závisloti na typu akce.

Kontakt

Randova 3205/2
150 00   Praha 5 - Smíchov

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Kladno

Hlavním předmětem podnikání této bezpečnostní agentury je ostraha objektů a ochrana osob a majetku, např. při zabezpečení akcí. Tato bezpečnostní agentura nabízí své služby ve městě Kladno i po celé ČR. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci si mohou odběrem služeb (náhradní plnění) od této agentury plnit svou zákonnou povinnost o zaměstnávání OZP a invalidních důchodců.

Kontakt

Holušická 2221/3
148 00 Praha 4

Tel.: +420 274 774 199
email: praha@sipadan.cz
web:www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Kladno

Tato bezpečnostní agentura působí na českém trhu od roku 2002 a je profesionální agenturou ve svém oboru. Poskytuje nejen ve městě Kladno bezpečnostní služby typu fyzická ostraha, ostraha osob a majetku, zabezpečení objektů či akcí. Agentura nabízí odběr náhradního plnění.