Náhradní plnění - zaměstnávání OZP či invalidních důchodců Kladno

Aktualizováno 17.1.2023

Na těchto stránkách máte možnost si vybrat z firem, které poskytují bezpečnostní a úklidové služby a umožňují zaměstnávání OZP či invalidních důchodců Kladno. Tím splňují povinnost zaměstnávání 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP) a nabízí firmám náhradní plnění nejen na rok 2023 ve formě odběru služeb. Umožňují tak zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci plnit zákonnou povinnost o zaměstnávání OZP, tzv. povinný podíl.

Zaměstnáváte ve Vaší firmě více než 25 zaměstnanců? Jistě víte, že při počtu 25 a více obsazených pracovních míst máte zákonnou povinnost vytvořit 4% pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

V  praxi to znamená vybrat si jednu z těchto možností:

  • 25 zaměstnanců = poskytnout 1x zaměstnávání OZP
  • zaplatit tzv. invalidní daň
  • využít náhradní plnění

Pokud nezvolíte první variantu, to znamená, že na každých 25 zaměstnanců vytvoříte 1 pracovní pozici pro zaměstnávání OZP, máte další, méně oblíbenou možnost, kterou je odvod nemalé částky do státní pokladny, takzvané finanční plnění povinného podílu (invalidní daň). Pokud nemáte prostředky a možnosti k umožnění práce pro OZP, tedy pro zaměstnávání invalidních důchodců, máte možnost využít takzvané náhradní plnění. Jinak řečeno, jedná se o odebírání výrobků nebo služeb od firem, které zaměstnávají více než 50% zaměstnanců OZP.

Náhradní plnění Kladno

V Kladně a jeho okolí podnikají agentury, které působí již dlouhá léta v oblasti bezpečnosti a ochrany osob či majetku, úklidových službách a také v oblasti údržby a správy budov. Tyto agentury s celorepublikovou působností poskytují ke komplexnosti nabízených služeb také zmíněné náhradní plnění.  V praxi pak poskytují odběr těchto služeb firmám, které chtějí splnit povinný podíl formou náhradního plnění. Uvedené agentury tak navíc vytvářejí i možnost práce pro OZP a tím se výrazným způsobem podílejí na zlepšení životní úrovně osob s pracovním omezením.

Se zaměstnáváním OZP (kdysi ZPS) mají uvedené agentury dlouholeté a bohaté zkušenosti, a proto Vám mohou poradit nejenom s právními otázkami, ale i s výběrem a umístněním těchto zaměstnanců.

Práce pro OZP je tedy vybírána tak, aby tito lidé byli schopni svoje povinnosti zvládnout. V některých případech je vybírána práce např. s bezbariérovým přístupem a podobnými náležitostmi. Vytvářením vhodné pracovní pozice se zmíněné agentury snaží pomáhat nejenom handicapovaným občanům, ale také při zaměstnávání důchodců, a tím těmto osobám pomáhají zařadit se co nejlépe do normálního stylu života.

Náhradní plnění 2023

Náhradní plnění 2012 zaznamenalo mnoho významných změn platných od počátku roku 2012. Tato novela výrazně omezuje možnosti poskytovatelů. Proto se předpokládá, že závěrem roku budou vyčerpány kapacity dodavatelů.

Většina odborníků doporučuje smluvní zajištění odběru náhradního plnění.

Dalším doporučením je odebrat služby pro aktuální rok náhradní plnění 2023 včas, dokud je náhradní plnění poskytovatelů čerpatelné v rámci stanoveného limitu.

Zaměstnávání důchodců a OZP

Práce je pro osoby se zdravotním postižením a důchodce velice důležitá a znamená aktivní začlenění se do společnosti zdravých lidí. Znamená také zlepšení jejich mnohdy nedobré životní situace. Vaše firma tak odběrem náhradního plnění pomůže s vytvářením pracovních pozic pro tyto občany a navíc si ušetříte nemalý finanční poddíl za odvod do státní pokladny.


Kontakt

Mikulandská 119/10,
110 00 Praha 1

Tel.: +420 274 774 199
email: praha@sipadan.cz
web:www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. Kladno

Toto je bezpečnostní agentura ve městě Kladno, která se zabývá poskytováním bezpečnostních a úklidových služeb a umožňuje zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Možnost zaměstnání a zapojení se do práce pro ZTP občany znamená zkvalitnění jejich života. Tato agentura nabízí možnost odběru služeb - náhradní plnění a své služby poskytuje po celé ČR.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: +420 284 860 001
e-mail: martin.soukup@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

Náhradní plnění D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Kladno

Tato agentura se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a zaměstnávání invalidních důchodců ve městě Kladno i v celé ČR v oboru ochrana osob a majetku, a poskytuje také kompletní úklidové služby. Tito občané tvoří více než 50% zaměstnanců a tudíž odběrem služeb od této agentury mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost na rok 2023 o zaměstnávání ZPS.

Kontakt

Jiráskova 2042
256 01 Benešov


tel.: (+420) 318 404 329
e-mail: benesov@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Kladno

Agentura působící ve městě Pardubice, která poskytuje služby správa nemovitostí a údržba budov ve kterých se mohou občané se ZPS, ZTP a invalidní důchodci uplatnit ve službách Facility managementu i Property managementu. V těchto službách je možnost širokého výběru méně náročné práce pro ZTP. Tato společnost splňuje zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením a umožňuje odběr služeb - náhradní plnění.