Zabezpečení akcí - Kladno a okolí

Sportovní utkání, hudební koncert, odborná konference? Žádný problém! Uspořádat velkou akci na Kladensku pro Vás s pomocí profesionálů již bude hračka!

Co vše obnáší zabezpečení akcí?

Zabezpečení akce s účastí velkého množství lidí přináší pořadatelům spoustu povinností. Vedle vlastních starostí a příprav musí pořadatel dbát na bezpečnostní předpisy, protipožární ochranu, zajistit kontrolu návštěvníků a vozidel atd. A co teprve fyzická ostraha, ochrana osob, informační služba, zabezpečení pořádku a bezpečnosti vystupujících i návštěvníků…? Na jednoho člověka příliš mnoho. Přenechejte tyto starosti odborníkům! Bezpečnostní agentury na Kladensku jsou připraveny poskytnout své profesionální pořadatelské služby právě Vám!

Specialisté na organizaci, bezpečnost a pořádek

Každá významná událost je jedinečná. Proto je velmi důležitý individuální přístup, s nímž agentury k jednotlivým zákazníkům přistupují. Záleží na klientovi, jaké přesně služby bude potřebovat. A také na druhu akce a místu konání. Obecně platí, že zabezpečit lze jakoukoli akci od mítinků, konferencí, srazů, přes koncerty, festivaly až např. k zápasu kladenských hokejových utkání.

Co mohou bezpečnostní agentury nabídnout?

Prvním krokem je vždy důkladná individuální příprava a naplánování. Pracovníci bezpečnostních agentur jsou kvalifikovaně proškoleni, disponují potřebnými jazykovými i fyzickými schopnostmi a v pořádání a zabezpečení akcí již mají mnoho zkušeností. Mohou odborně zajistit celou řadu úkonů:

  • recepční služba
  • fyzická ostraha místa konání
  • řešení kritických situací
  • zajištění dodržování všech předpisů
  • ochrana osob, např. důležitých hostů nebo vystupujících
  • usměrňování návštěvníků, informační a poradenské služby
  • kontrola oprávněnosti vstupu či vjezdu vozidel
  • evidence návštěvníků a vjíždějících aut
  • příp. obsluha bezpečnostních systémů

Doplňkové služby

Pořadatelé velkých akcí pak často využívají vedle zabezpečení akcí i doplňkové služby bezpečnostních agentur – například následný generální úklid po skončení akce. A pokud máte více než 25 zaměstnanců, lze obvykle veškeré služby využít také v rámci náhradního plnění. Pokud se chystáte uspořádat větší společenskou událost, doporučujeme Vám obrátit se na některou z bezpečnostních agentur na Kladensku!


Kontakt

Holušická 2221/3
148 00 Praha 4

Tel.: +420 274 774 199
email: praha@sipadan.cz
web:www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. Kladno

Tato bezpečnostní agentura působí na českém trhu od roku 2002 a je profesionální agenturou ve svém oboru. Poskytuje nejen ve městě Kladno bezpečnostní služby typu fyzická ostraha, ostraha osob a majetku, zabezpečení objektů či akcí. Agentura nabízí odběr náhradního plnění.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. Kladno

Hlavním předmětem podnikání této bezpečnostní agentury je ostraha objektů a ochrana osob a majetku, např. při zabezpečení akcí. Tato bezpečnostní agentura nabízí své služby ve městě Kladno i po celé ČR. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci si mohou odběrem služeb (náhradní plnění) od této agentury plnit svou zákonnou povinnost o zaměstnávání OZP a invalidních důchodců.

Kontakt

Jiráskova 2042
256 01 Benešov 

tel.: (+420) 318 404 329
e-mail: benesov@diseven.cz
web: www.diseven.cz

D.I.SEVEN, a.s. Kladno

Tato bezpečnostní agentura je na českém trhu od roku 1995 a působí i na zahraničním trhu. Patří mezi profesionální bezpečnostní agentury a poskytuje kompletní bezpečnostní služby jako ochrana osob a majetku, ostraha objektů, také zajistí zabezpečení akcí, pořadatelské služby atd.

Kontakt

Jiráskova 2042
256 01 Benešov

tel.: (+420) 318 404 329
e-mail: benesov@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. Kladno

Tato dceřiná společnost D.I.SEVEN, a.s. poskytuje služby pro celkové zabezpečení akcí, včetně např. úklidových služeb před konáním a po skončení akce. Bezpečnostní i úklidové služby je vykonávány vysoce proškolenými pracovníky, u fyzické ostrahy je školení nutné před každou akcí zvlášť v závisloti na typu akce.