Náhradní plnění 2012 - zaměstnávání OZP (ZPS)

Co je náhradní plnění, již dobře víte, ale stále kolem sebe slyšíte, že náhradní plnění prošlo na přelomu let 2011/2012 zásadními změnami? Nevíte jakými, a jak se dotýkají právě Vás? Hlavní změny jsme pro Vás shrnuli v následujícím textu.

Změny v roce 2012

Zavedení limitu

Jednou z hlavních změn platících od 1. ledna 2012 je omezení objemu výrobků a služeb, které mohou firmy v rámci náhradního plnění nabízet. V praxi to znamená, že každá firma může poskytnout náhradní plnění v maximální výši 36násobku průměrné měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího akademického roku za jednu osobu se zdravotním postižením, kterou zaměstnává. Například pokud Váš dodavatel náhradního plnění zaměstnává 10 OZP, může celkově za rok 2012 poskytnout služby a zboží v rámci náhradního plnění maximálně za 8, 5 milionu korun (23 726 x 36 x 10). Po vyčerpání tohoto limitu již nemůže NP nadále poskytovat, proto je pro Vás jako odběratele NP žádoucí sjednat si jej co nejdříve, nejlépe smluvně na celý rok. V případě, že už by měli všichni poskytovatelé limit naplněn, budete muset odvést povinný podíl státu.

Sjednocení termínů

Další změny se týkají už jen poskytovatelů NP.  Jednou z nich je spojení termínu chráněná pracovní dílna a chráněné pracovní místo. Tato změna přináší administrativní zjednodušení u institutů, které oba slouží pro podporu v zaměstnávání OZP (dříve ZTP) a důchodců.

Stanovení výše příspěvku

Poskytovatelé NP, kteří čerpají úhradu svých provozních nákladů na chráněné pracovní místo, mohou využít této podpory do maximální výše 48 tisíc korun za rok.

Evidenční povinnost

Další změnou, která vešla v platnost 1. ledna 2012, je rozšíření povinností dodavatelů NP v oblasti vedení evidence. Dodavatelé musí zaznamenávat veškeré údaje o poskytnutém náhradním plnění: identifikační údaje o klientovi, hodnotu dodaných služeb nebo výrobků či smluvených zakázek bez DPH.

Vymezení OZP

Nově se mezi osoby se zdravotním postižením nezapočítávají ti, které Úřad práce uznal jako osoby zdravotně znevýhodněné po 1. lednu 2012. Lidé s platným rozhodnutím z dřívějšího data mohou být uznány jako OZP po celou dobu platnosti tohoto rozhodnutí, nejdéle do konce roku 2014.

Změny v dalších letech

Změny se však připravují i v následujících letech. Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží všemožně zamezit zneužívání náhradního plnění, a proto chystá další legislativní úpravy a zavedení dalších kontrolních mechanismů.

Více se dočtete zde: Náhradní plnění 2013