Fyzická ostraha objektů a majetku

V čem spočívá práce fyzické ostrahy? Kdy je vhodné tuto službu využít a jaké jsou její výhody? Níže se dozvíte odpovědi na tyto otázky.

Co je fyzická ostraha?

Fyzická ostraha je druh bezpečnostních služeb, které poskytují bezpečnostní agentury. Její podstatou je pravidelný dohled strážných – tedy dohled vykonávaný prostřednictvím osob přítomných fyzicky přímo ve střeženém objektu. Proto „fyzická“ ostraha.

K čemu a komu fyzická ostraha slouží?

Cílem fyzické ostrahy je chránit osoby a majetek ve vymezeném území, například v areálu firmy. Úkolem strážných je předcházet veškerým vniknutím cizích osob na střežený pozemek, zabránit odcizení či poničení jakékoli movité i nemovité věci v areálu. Do úkolů ostrahy patří také případně zajistit případné pachatele nebo důkazy a místo činu do příjezdu Policie ČR. Proto k výkonu této práce musí mít určitou profesní kvalifikaci.

Fyzickou ostrahu nejčastěji využívají větší firmy a instituce, které sídlí v rozsáhlejších areálech, obvykle spojených s velkými či nepřehlednými vnějšími prostorami. Tento druh ostrahy se často uplatňuje také na parkovištích, ve skladech (kde je nutná kontrola všech přicházejících a odcházejících lidí kvůli krádežím) a prostě všude tam, kde je zapotřebí fyzické přítomnosti strážného (banky, hotely, mítinky, větší kulturní, sportovní a společenské akce atd.).

Jaké jsou možnosti fyzické ostrahy?

Ostrahu objektů a majetku lze využívat nonstop, pravidelně v určených hodinách nebo nepravidelně a nárazově formou mobilních hlídek. U větších objektů vykonávají pracovníci ostrahy pravidelné pochůzky, a to podle předem daného schématu, tzv. systému pochůzek. Tento systém využívá kontroly pomocí čipovaných míst v objektu, kterými strážný musí v určenou dobu projít. Veškerý pohyb strážných se díky čipům zaznamenává a lze přímo sledovat. Strážní ke komunikaci mezi sebou používají vysílačky. V případě potřeby mohou mít u sebe také vycvičeného psa, což zvyšuje efektivitu ochrany a mnoho potencionálních zlodějů už předem odradí.

Jaké jsou přínosy fyzické ostrahy pro klienty?

Největší výhodou fyzické ostrahy je to, že ochranu v místě vykonává člověk. Nikoli jen technika, ale lidský faktor. Ten umí adekvátně vyhodnotit situaci a na rozdíl od techniky např. citlivě rozliší planý a ostrý poplach. A podle toho zvolí řešení. Fyzická ostraha se díky použití komunikačních a sledovacích prostředků stala moderní a účinnou bezpečnostní službou, jejímž cílem je spolehlivá ostraha objektů a majetku. Další výhodou pro klienty s větším počtem zaměstnanců je, že agentury obvykle tuto službu nabízejí v rámci náhradního plnění.